Departementsclub Taal- en Letterkunde & Wijsbegeerte

Universiteit Antwerpen

Clublied

Als je literatuur en talen studeert,
Luister dan naar de kreet van Lingua – Lingua!
In Antwerpen doen wij aan feest en cultuur
En drinken wij bier voor ‘t plezier – Plezier!
Laat James Joyce je koud,
Vind je Proust te oud
Zoek dan hier onderwerp en PV
Lingua is ons hart en ons leven,
Wij blijven haar trouw tot aan de dood
Tieralala (tieralala)
Tieralala (tieralala)
Tieralala (tieralala)
Tieralala (hey hey!)
Lingua is ons hart en ons leven,
Wij blijven haar trouw tot aan de dood!

Lingua is in 2004 ontstaan nadat de praesessen Bart Dirkx en Yannick De Vos van de studentenverenigingen Skald (Germaanse Talen) en Mistral (Romaanse Talen) ervoor kozen om hun twee praesidia te combineren tot één grote club: Lingua! De aanleiding hiervoor was de hervorming van de studierichting Taal- en Letterkunde. De invoering van de Bachelor-Masterstructuur hield in dat de studenten de zeven aangeboden taalrichtingen (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, ItaliaansItaliaans wordt nu niet meer gegeven aan de Universiteit Antwerpen en Theater-Film-Literatuurwetenschap) vrij konden combineren in plaats van enkel Germaanse of Romaanse talen te studeren. In 2018 werd het departement Wijsbegeerte na enkele jaren officieus lidmaatschap ook officieel onder de vleugels van Lingua genomen. Ook in 2018 werd voor de eerste keer sinds 456 jaar het Landjuweel weer georganiseerd. Lingua sloeg met haar zusterclubs: Babylon, Filologica & LWK de handen in elkaar om de klassieke literatuurwedstrijd nieuw leven in te blazen.

Mistral

Over Mistral
  • 1969-2004
  • Studenten Romaanse filologie
  • Lint:   Mistral-lint
  • Tot het einde van de jaren ’70 had het lint van Mistral maar twee banen: rood en zwart.
Clublied

Mistral heeft meerdere clubliederen.
Het officiële clublied wordt gezongen op de melodie van de Marseillaise met een tekst van Roel Vos.
Er bestaat ook een alternatief clublied, Chevaliers de la table ronde.

A l’université d’Anvers,
Il y a un club nommé Mistral.
Boire du vin français en bouteilles,
boire de la bière de plusieurs fûts.
Boire de la bière, boire du vin,
C’est foutu, mais c’est l’ambiance
Qui nous importe.
Nous étudions le français,
Tâchons d’apprendre l’italien
Et en plus l’espagnol nous intéresse.

Aux armes romantistes !
Défendez notre honneur !
Mistral, Mistral, criez ce nom
En hauts et en bas tons !

Alternatief Clublied

Chevaliers de la table ronde
Allons voir si le vin est bon. (bis)
Allons voir oui, oui, oui
Allons voir non, non, non
Allons voir si le vin est bon.

S’il est bon, s’il est agréable,
J’en boirai jusqu’à mon plaisir.

J’en boirai cinq ou six bouteilles
Une fille sur chaque genou.

Si je meurs, je veux qu’on m’enterre
Dans la cave où y a du bon vin.

Les deux pieds contre la muraille
Et la tête sous le robinet.

Sur ma tombe je veux qu’on inscrive:
“Ici gît le Roi buveurs.”

Skald

Over Skald
  • 1966-2004
  • Studenten Germaanse filologie
  • Lint:  
  • Tot eind jaren 1970 waren de kleuren van het lint Blauw/Geel
  • Door een splitsing van de richting (Ufsia en UIA) waren er twee Skalds ontstaan 5 jaar voor het schrijven van de laatste strofe van het clublied.
  • Sinds 2001-2002 waren Skald Ufsia en Skald UIA terug samen.
Clublied

Het lied der Germanisten is volledig polyglot,
Het gaat via goedenavond tot Goodbuy en Grusz Gott.
’t Is een lied voor taalgeleerden en poëten
Die de vaste grond der wereld zijn vergeten.
En de prof en de student
Die de vriendschap nog erkent
Mag gerust ons klein geheimpje even weten …

Wij zijn de trawanten van Shakespeare en Goethe
En Chomsky dat is ons idool.
Wij zoeken systeem als jagende meute
Wij zijn door de taal op de dool.
Wij houden van morf- en fonemen,
Wij leggen de competence bloot.
En wil je over Walschap iets vernemen
Of de minnelyriek
Of de Duitse Romantiek
Zeg maar op en je krijgt het in je schoot.

Wanneer je in de Rodestraat of op de UIA
Een eigenaardig schepsel ziet, denk dan maar even na.
Hoogstwaarschijnlijk schrijft hij neer in zijn gedichten
Of probeert hij in een tijdschrift te berichten
Dat hij tot een ploeg behoort
Die bedreven is in ’t woord
En dan zal hij je tot meezingen verplichten …

En weet je wat een jaar of vijf geleden is gebeurd,
Toen werden hier in Antwerpen de Skalden wreed verscheurd,
Want toen maakte de minister uit verveling
Van een stralend kind een siamese tweeling :
Een deel bleef wat het al was
’t Ander vloog in het moeras
En zij likken nu de wonden der verdeling

Lingua heeft een tijd lang ook een studentenblad uitgegeven: Sjwa, dat al veel langer bestond. Het blad werd voordien uitgegeven door Skald en was enkel bestemd voor studenten Germaanse talen, maar sinds de oprichting van Lingua richtte het zich ook op de studenten Romaanse talen.

De naam sjwa komt van de linguïstische benaming voor de doffe “e”.

Sjwa werd uitgegeven tot het academiejaar 2006-2007 en werd het jaar daarop vervangen door het studentenmagazine Troika, dat beschikbaar was voor alle studenten van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Troika werd uitgegeven tot en met het academiejaar 2012-2013.

Troika is het Russische woord voor ‘driemanschap’, en symboliseert de verenigde inspanning van de drie studierichtingen, Taal- en Letterkunde, Geschiedenis en Wijsbegeerte, van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte om Troika maandelijks te realiseren.

Start typing and press Enter to search